Er is iets misgelopen.

+

Het is niet mogelijk je aanvraag te behandelen.

10 jaar garantie eve Sleep matras

Wij bieden je met plezier 10 jaar garantie aan op onze matrassen aangezien deze voldoen aan de hoogste standaard voor huishoudelijk gebruik. We bieden deze garantie gratis aan naast de rechten die je hebt als consument vanuit de wet.

Onze 10 jaar garantie is van toepassing onder de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt de volgende onderstaande defecten in de materialen en afwerking van een eve matras dat te allen tijde onder normaal huishoudelijk gebruik is onderworpen in overeenstemming met onze eve matras FAQ.

 • Falen van de springveren of springveer-units
 • Loslatend stiksel
 • Slijtage dat ervoor zorgt dat de matras zichtbare deuken of verzakking heeft groter dan 2,5 cm, dit is enkel van toepassing wanneer de deuken of verzakking niet is ontstaan door ongepast gebruik of een niet juist ondersteunde basis zoals is beschreven in de eve FAQ.
 • Alle fysieke gebreken in de matras die ervoor zorgen dat het traagschuim splijt of scheurt, dit is enkel van toepassing wanneer de matras niet ongepast is behandeld.
 • Betreffende de matras cover, alle fabrieksfouten in de ritssluiting of stof van de matras cover. Zoals hieronder beschreven staat ontvang je bij een defect in de cover enkel een nieuwe cover.
 • Schade die is ontstaan tijdens het transport wanneer dit wordt bekend gemaakt bij aankomst.

Bewaar te allen tijde een kopie van de bestellingsbevestiging als bewijs van de aankoop. Deze is nodig om een garantieclaim in te dienen. Zonder bestellingsbevestiging behouden wij het recht om een garantieclaim te weigeren.

Houd er rekening mee dat de garantie enkel van toepassing is voor de originele aankoper. De garantie is niet overdraagbaar bij het doorverkopen of weggeven van de matras.

Wat valt er niet onder de garantie?

Wanneer het defect niet beschreven staat onder de ‘Wat valt er onder de garantie?’ categorie dan wordt het defect niet gedekt door de garantie.

Onderstaand zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van wat er niet onder de garantie valt (wanneer het defect niet beschreven staat kan dit nog steeds buiten de garantie vallen):

 • Onze matrassen zijn ontworpen om optimaal te werken wanneer deze worden gebruikt op het eve bed. Een matras dat schade heeft door het gebruik van een niet compatibele bedbodem zoals beschreven in de FAQ’s of een bedbodem met ruimte tussen de latten die groter is dan 70mm wordt niet gedekt onder de garantie.
 • De garantie is niet van toepassing op het natuurlijk bezinken van de vulling.
 • Een normale toename in de zachtheid van het traagschuim drukverlichtende materiaal dat de drukverlichtende kwaliteit niet beïnvloedt. Het inzakken onder de 2,5 cm valt hier ook onder, dit is een natuurlijke verschijning.
 • Producten die niet zijn onderhouden in overeenstemming met de was- en/of onderhoudsinstructies die zijn voorzien bij het product.
 • Comfort voorkeur.
 • Gebruik anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
 • Fysiek misbruik of schade aan de matras dat voor defecten zorgt zoals brandschade, sneden, scheuren, vloeistofschade of vlekken.
 • Blootstelling aan koude temperaturen voor een bepaalde periode dat ervoor zorgt dat de materialen scheuren of permanent misvormen.
 • Schimmel, vuil of stank die ontstaat door het slecht onderhouden van de matras. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de FAQ’s.
 • Alle claims die worden ingediend voor iemand anders dan de originele aankoper.
 • Vervanging van een eve matras bij een defecte matras cover. Wanneer je een matras aankoopt en enkel de cover is defect (en niet de matras), dan wordt enkel de cover vervangen.
 • Voor matrassen, een defect of verandering in de matras dat enkel een kleine afwijking is of normale verandering die de drukverlichtende eigenschappen niet beïnvloedt, zoals beschreven is in de FAQ’s.
 • Ieder matras (of dit wel of niet gefabriceerd is door eve) dat is verkocht door een wederverkoper die niet is geautoriseerd door eve sleep tijdens de tijd van de aankoop.
 • Ieder matras dat niet uit de verpakking is gehaald binnen een maand na levering.
 • Ieder matras dat wordt verkocht als “voorbehandeld”, “gereviseerd”, “gebruikt”, “geretourneerd ivm comfort”, “geretourneerd”, “niet gebruikt” of met andere bewoording dat aangeeft dat de matras niet nieuw is.
 • Iedere claim die wordt ingediend op andere wijze dan via de klantenservice van eve op het e-mailadres hallo@sleepeve.nl.
 • Iedere claim die wordt ingediend waarbij niet het correcte proces wordt gevolgd dat hieronder in beschreven.
 • Wij behouden het recht om het retour nemen of vernietigen van een onhygiënisch matras te weigeren.

Wanneer start de garantieperiode?

De garantie gaat van start vanaf het moment dat je de matras ontvangt en is geldig voor een periode van 10 jaar vanaf deze datum.

Wat moet je doen wanneer je aanspraak wenst te maken op de garantie?

Wanneer je denkt dat een defect onder de garantie valt dan kun je hierover contact opnemen met de klantenservice, zij ondernemen vervolgens de volgende stappen:

 • Wij vragen je een kopie van de bestellingsbevestiging toe te sturen als bewijs van de aankoop.
 • Wij vragen je om een omschrijving en bewijs van het defect waarvan je denkt dat dit onder de garantie valt.
 • Wij vragen je om foto´s te voorzien van het volledige slaapoppervlak van de matras en alle zichtbare mankementen. Het niet toesturen van foto´s van het defect kan leiden tot vertraging of het niet vervangen van de matras.

Afhankelijk van het bewijs van het defect wordt door onze klantenservice vastgesteld of eve de kosten voor het retourneren en gerelateerde tests (dit kan het op locatie van een monteur sturen inhouden) op zich neemt. Wanneer eve de kosten niet dekt en je deze zelf op je neemt dan worden alle redelijke kosten door eve teruggestort bij een geldige garantieclaim.

eve zorgt voor het retourneren van de matras en voor het uitsturen van een nieuwe cover wanneer dit van toepassing is.

Wat kun je van ons verwachten nadat we dit allemaal ontvangen?

Bewijs dat wij ontvangen omtrent een potentiële garantieclaim inclusief het matras zelf in sommige gevallen wordt dubbel onderzocht en beoordeeld door eve. Wanneer het bewijs is ontvangen dat nodig is dan beslist eve aan de hand van het onderzoek en oordeel of de claim onder de garantie valt.

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim onder de garantie valt dan zorgen wij ervoor dat:

 • Reparatie op kosten van eve of het vervangen van de matras met een zelfde of gelijkmatig model.
 • Het terugstorten van eventueel gemaakte kosten voor het retourneren van de matras of tests die zijn uitgevoerd (wanneer hier voldoende bewijs van is).
 • Het retourneren van een gerepareerd of vervangen matras richting de klant - houd er rekening mee dat matrassen enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar de matras oorspronkelijk is besteld.

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim niet onder de garantie valt dan vragen wij vanuit eve of je de matras retour wenst te ontvangen (op eigen kosten) of dat de matras vernietigd dient te worden (op eigen kosten). Wanneer wij niet binnen 30 dagen een antwoord ontvangen dan wordt de matras vernietigd (op onze kosten).

Wat als je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst de matras te upgraden?

Wanneer je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst de defecte matras te vervangen met een duurder exemplaar eve matras dan kun je hiervoor contact opnemen met de klantenservice via hallo@sleepeve.nl. In dit geval dien je het verschil tussen het huidige defecte en de nieuwe matras te betalen. Er wordt te allen tijde uitgegaan van de originele aankoopprijs en de prijs van de nieuwe matras op het moment dat je deze wenst te vervangen.

Houd er rekening mee dat matrassen enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar de matras oorspronkelijk besteld is.

Welke garantie is van toepassing op een gerepareerd/ vervangen of upgrade van een matras?

Een gerepareerd of vervangen matras dat je ontvangt naar aanleiding van een succesvolle claim onder de garantie heeft dezelfde garantieperiode als de originele matras en behoud de originele garantieperiode - deze is te allen tijde 10 jaar vanaf het moment van levering van de originele matras. Bijvoorbeeld - wanneer je een gerepareerd of nieuw matras ontvangt van dezelfde stijl en prijsklasse als de originele matras dan is de garantieperiode van de gerepareerde of nieuwe matras vanaf het begin van de originele matras.

Wat als ik een terugbetaling wil ontvangen?

De garantie geeft niet het recht tot een terugbetaling. De garantie dekt enkel het vervangen, repareren en upgraden van een product bij een succesvolle garantieclaim.

Door wie wordt de garantie uitgevoerd en waar moet het beddengoed en eventueel ander bewijs voor de garantieclaim naartoe worden gestuurd?

De garantie wordt uitgevoerd door:

eve Sleep PLC at 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

Neem contact op met onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl om een garantieclaim te starten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het afhandelen van een garantieclaim die op andere wijze bij ons binnenkomt.

Onze klantenservice zorgt voor het ophalen van het product op de gewenste locatie van de klant binnen het land waar de originele bestelling is geleverd.

3 jaar garantie eve Sleep gevuld beddengoed

Wij bieden je met plezier 3 jaar garantie aan op onze gevulde beddengoed producten aangezien deze voldoen aan de hoogste standaard voor huishoudelijk gebruik. We bieden deze garantie gratis aan naast de rechten die je hebt als consument vanuit de wet.

Onze 3 jaar garantie is van toepassing onder de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt de volgende onderstaande defecten in de materialen en afwerking van het gevulde beddengoed van eve dat te allen tijde onder normaal huishoudelijk gebruik is onderworpen in overeenstemming met onze eve FAQ’s. De garantie dekt:

     
 • Het vrijkomen van de vulling uit het product en het verminderen of klontvorming van de vulling dat niet te verhelpen is door het opschudden van het product
 •    
 • Alle fysieke gebreken in het kussen die ervoor zorgen dat het traagschuim splijt of scheurt, dit is enkel van toepassing wanneer de matras niet ongepast is behandeld
 •    
 • Betreffende de cover van het kussen, alle fabrieksfouten in de ritssluiting of stof van de cover; houd er rekening mee dat in dit geval je enkel een nieuwe cover voor het kussen ontvangt
 •    
 • Problemen met de knoopsluitingen en het breken hiervan
 •    
 • Defecten die zijn ontstaan tijdens het fabriceren in de materialen of de afwerking van het product
   

Bewaar te allen tijde een kopie van de bestellingsbevestiging als bewijs van de aankoop. Deze is nodig om een garantieclaim in te dienen. Zonder bestellingsbevestiging behouden wij het recht om een garantieclaim te weigeren.

Houd er rekening mee dat de garantie enkel van toepassing is voor de originele aankoper. De garantie is niet overdraagbaar bij het doorverkopen of weggeven van het gevulde beddengoed.

Wat valt er niet onder de garantie?

Wanneer het defect niet beschreven staat onder de ‘Wat valt er onder de garantie?’ categorie dan wordt het defect niet gedekt door de garantie.

Onderstaand zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van wat er niet onder de garantie valt (wanneer het defect niet beschreven staat kan dit nog steeds buiten de garantie vallen):

     
 • Iedere normale slijtage van de materialen.
 •    
 • Comfort voorkeur.
 •    
 • Normale toename van zachtheid en inzakking van de materialen.
 •    
 • Gebruik anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
 •    
 • Fysiek misbruik of schade aan het gevulde beddengoed product dat voor defecten zorgt zoals brandschade, sneden, scheuren, vloeistofschade of vlekken.
 •    
 • Blootstelling aan koude temperaturen voor een bepaalde periode dat ervoor zorgt dat de materialen scheuren of permanent misvormen.
 •    
 • Schimmel, vuil of stank die ontstaat door het slecht onderhouden van het gevulde beddengoed. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de FAQ’s.
 •    
 • Alle claims die worden ingediend voor iemand anders dan de originele aankoper.
 •    
 • Alle gevulde beddengoed producten (of deze wel of niet gefabriceerd zijn door eve) die zijn verkocht door een wederverkoper die niet is geautoriseerd door eve sleep tijdens de tijd van de aankoop.
 •    
 • Alle gevulde beddengoed producten die worden verkocht als “voorbehandeld”, “gereviseerd”, “gebruikt”, “geretourneerd ivm comfort”, “geretourneerd”, “niet gebruikt” of met andere bewoording dat aangeeft dat de gevulde beddengoed producten niet nieuw zijn.
 •    
 • Iedere claim die wordt ingediend op andere wijze dan via de klantenservice van eve op het e-mailadres hallo@sleepeve.nl.
 •    
 • Iedere claim die wordt ingediend waarbij niet het correcte proces wordt gevolgd dat hieronder in beschreven.
 • Wij behouden het recht om het retour nemen of vernietigen van een onhygiënisch product te weigeren.

Wanneer start de garantieperiode?

De garantie gaat van start vanaf het moment dat je het gevulde beddengoed product ontvangt en is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf deze datum.

Wat moet je doen wanneer je aanspraak wenst te maken op de garantie?

Wanneer je denkt dat een defect onder de garantie valt dan kun je hierover contact opnemen met de klantenservice, zij ondernemen vervolgens de volgende stappen:

     
 • Wij vragen je een kopie van de bestellingsbevestiging toe te sturen als bewijs van de aankoop.
 •    
 • Wij vragen je om een omschrijving en bewijs van het defect waarvan je denkt dat dit onder de garantie valt.
 •    
 • Wij vragen je om foto´s te voorzien van het volledige slaapoppervlak van het gevulde beddengoed product en alle zichtbare mankementen. Het niet toesturen van foto´s van het defect kan leiden tot vertraging of het niet vervangen van het product.
   

Afhankelijk van het bewijs van het defect wordt door onze klantenservice vastgesteld of eve de kosten voor het retourneren en gerelateerde tests (dit kan het op locatie van een monteur sturen inhouden) op zich neemt. Wanneer eve de kosten niet dekt en je deze zelf op je neemt dan worden alle redelijke kosten door eve teruggestort bij een geldige garantieclaim.

eve zorgt voor het retourneren en uitsturen van het product.

Wat kun je van ons verwachten nadat we dit allemaal ontvangen?

Bewijs dat wij ontvangen omtrent een potentiële garantieclaim inclusief het gevulde beddengoed product zelf in sommige gevallen wordt dubbel onderzocht en beoordeeld door eve. Wanneer het bewijs is ontvangen dat nodig is dan beslist eve aan de hand van het onderzoek en oordeel of de claim onder de garantie valt.

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim onder de garantie valt dan zorgen wij ervoor dat:

     
 • Reparatie op kosten van eve of het vervangen van het gevulde beddengoed product met een zelfde of gelijkmatig model.
 •    
 • Het terugstorten van eventueel gemaakte kosten voor het retourneren van het product of tests die zijn uitgevoerd (wanneer hier voldoende bewijs van is)
 •    
 • Het retourneren van een gerepareerd of vervangen product richting de klant - houd er rekening mee dat producten enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar het product oorspronkelijk is besteld.
 •   
 

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim niet onder de garantie valt dan vragen wij vanuit eve of je het product retour wenst te ontvangen (op eigen kosten) of dat het product vernietigd dient te worden (op eigen kosten). Wanneer wij niet binnen 30 dagen een antwoord ontvangen dan wordt het product vernietigd (op onze kosten).

Wat als je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst het product te upgraden?

Wanneer je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst het product te vervangen met een duurder exemplaar dan kun je hiervoor contact opnemen met de klantenservice via hallo@sleepeve.nl. In dit geval dien je het verschil tussen het huidige defecte product en nieuwe product te betalen. Er wordt te allen tijde uitgegaan van de originele aankoopprijs en de prijs van het nieuwe product op het moment dat je deze wenst te vervangen.

Houd er rekening mee dat producten enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar het product oorspronkelijk besteld is.

Welke garantie is van toepassing op een gerepareerd of vervangen product?

Een gerepareerd of vervangen product dat je ontvangt naar aanleiding van een succesvolle claim onder de garantie heeft dezelfde garantieperiode als het originele product en behoud de originele garantieperiode - deze is te allen tijde 3 jaar vanaf het moment van levering van het originele product. Bijvoorbeeld - wanneer je een gerepareerd of nieuw product ontvangt van dezelfde stijl en prijsklasse als het originele product dan is de garantieperiode van het gerepareerde of nieuwe product vanaf het begin van het originele product.

Wat als ik een terugbetaling wil ontvangen?

De garantie geeft niet het recht tot een terugbetaling. De garantie dekt enkel het vervangen, repareren en upgraden van een product bij een succesvolle garantieclaim.

Door wie wordt de garantie uitgevoerd en waar moet het product en eventueel ander bewijs voor de garantieclaim naartoe worden gestuurd?

De garantie wordt uitgevoerd door: Eve Sleep PLC at 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

Neem contact op met onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl om een garantieclaim te starten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het afhandelen van een garantieclaim die op andere wijze bij ons binnenkomt.

Onze klantenservice zorgt voor het ophalen van het product op de gewenste locatie van de klant binnen het land waar de originele bestelling is geleverd.

5 jaar garantie eve Sleep meubilair

Wij bieden je met plezier 5 jaar garantie aan op ons meubilair aangezien dit voldoet aan de hoogste standaard voor huishoudelijk gebruik. We bieden deze garantie gratis aan naast de rechten die je hebt als consument vanuit de wet.

Onze 5 jaar garantie is van toepassing onder de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt de volgende onderstaande defecten in de materialen en afwerking van het eve meubilair dat te allen tijde onder normaal huishoudelijk gebruik is onderworpen in overeenstemming met onze eve FAQ’s. De garantie dekt:

     
 • Defecten in het fabriceren en de afwerking
 •    
 • Structurele defecten waaronder barsten in het hout en loslatende onderdelen
 •    
 • Het breken van de lattenbodem
 •    
 • Defecten in de stof die zijn ontstaan tijdens het transport die worden gemeld binnen 2 weken

Bewaar te allen tijde een kopie van de bestellingsbevestiging als bewijs van de aankoop. Deze is nodig om een garantieclaim in te dienen. Zonder bestellingsbevestiging behouden wij het recht om een garantieclaim te weigeren.

Houd er rekening mee dat de garantie enkel van toepassing is voor de originele aankoper. De garantie is niet overdraagbaar bij het doorverkopen of weggeven van het meubilair.

Wat valt er niet onder de garantie?

Wanneer het defect niet beschreven staat onder de ‘Wat valt er onder de garantie?’ categorie dan wordt het defect niet gedekt door de garantie.

Onderstaand zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van wat er niet onder de garantie valt (wanneer het defect niet beschreven staat kan dit nog steeds buiten de garantie vallen):

     
 • If the timber has been subject to adverse moisture
 •    
 • If there is evidence of product abuse, misuse or use in a non-domestic environment
 •    
 • If the product has not been properly maintained in accordance with care instructions
 •    
 • If the product is in an unsanitary condition (for example, soiled or damaged by pets). We reserve the right to refuse to collect and/or dispose of any unsanitary product
 •    
 • Wanneer het hout wordt blootgesteld aan een te vochtige omgeving
 •    
 • Wanneer er bewijs is van misbruik, onjuist gebruik of ander gebruik dan huishoudelijk gebruik
 •    
 • Wanneer het product niet juist is onderhouden aan de hand van de onderhoudsinstructies
 •    
 • Wanneer het product in onhygiënische staat is (bijvoorbeeld vlekken of schade door huisdieren). Wij behouden het recht om het retour nemen of vernietigen van een onhygiënisch product te weigeren.
 • Alle claims die worden ingediend voor iemand anders dan de originele aankoper.
 • Ieder product (of dit wel of niet gefabriceerd is door eve) dat is verkocht door een wederverkoper die niet is geautoriseerd door eve sleep tijdens de tijd van de aankoop.
 • Iedere claim die wordt ingediend op andere wijze dan via de klantenservice van eve op het e-mailadres hallo@sleepeve.nl.
 • Iedere claim die wordt ingediend waarbij niet het correcte proces wordt gevolgd dat hieronder in beschreven.

Wanneer start de garantieperiode?

De garantie gaat van start vanaf het moment dat je het meubilair ontvangt en is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf deze datum.

Wat moet je doen wanneer je aanspraak wenst te maken op de garantie?

Wanneer je denkt dat een defect onder de garantie valt dan kun je hierover contact opnemen met de klantenservice, zij ondernemen vervolgens de volgende stappen:

     
 • Wij vragen je een kopie van de bestellingsbevestiging toe te sturen als bewijs van de aankoop.
 •    
 • Wij vragen je om een omschrijving en bewijs van het defect waarvan je denkt dat dit onder de garantie valt.
 •    
 • Wij vragen je om foto´s te voorzien van het volledige product en alle zichtbare mankementen. Het niet toesturen van foto´s van het defect kan leiden tot vertraging of het niet vervangen van het meubilair.
 • Afhankelijk van het bewijs van het defect wordt door onze klantenservice vastgesteld of eve de kosten voor het retourneren en gerelateerde tests (dit kan het op locatie van een monteur sturen inhouden) op zich neemt. Wanneer eve de kosten niet dekt en je deze zelf op je neemt dan worden alle redelijke kosten door eve teruggestort bij een geldige garantieclaim.
 • eve zorgt voor het retourneren van het meubilair en voor het uitsturen hiervan.

Wat kun je van ons verwachten nadat we dit allemaal ontvangen?

Bewijs dat wij ontvangen omtrent een potentiële garantieclaim inclusief het meubilair zelf in sommige gevallen wordt dubbel onderzocht en beoordeeld door eve. Wanneer het bewijs is ontvangen dat nodig is dan beslist eve aan de hand van het onderzoek en oordeel of de claim onder de garantie valt.

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim onder de garantie valt dan zorgen wij ervoor dat:

     
 • Reparatie op kosten van eve of het vervangen van het meubilair met hetzelfde of gelijkmatig model.
 •    
 • Het terugstorten van eventueel gemaakte kosten voor het retourneren van het meubilair of tests die zijn uitgevoerd (wanneer hier voldoende bewijs van is)
 •    
 • Het retourneren van gerepareerd of vervangen meubilair richting de klant - houd er rekening mee dat het meubilair enkel verstuurd kan worden naar het land waar het meubilair oorspronkelijk is besteld.
 •    
 • Wanneer wordt vastgesteld dat de claim niet onder de garantie valt dan vragen wij vanuit eve of je het meubilair retour wenst te ontvangen (op eigen kosten) of dat het meubilair vernietigd dient te worden (op eigen kosten). Wanneer wij niet binnen 30 dagen een antwoord ontvangen dan wordt het meubilair vernietigd (op onze kosten).

Wat als je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst het product te upgraden?

     
 • Wanneer je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst het product te vervangen met een duurder exemplaar dan kun je hiervoor contact opnemen met de klantenservice via hallo@sleepeve.nl. In dit geval dien je het verschil tussen het huidige defecte product en nieuwe product te betalen. Er wordt te allen tijde uitgegaan van de originele aankoopprijs en de prijs van het nieuwe product op het moment dat je deze wenst te vervangen.
 • Houd er rekening mee dat producten enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar het product oorspronkelijk besteld is.

Welke garantie is van toepassing op een gerepareerd of vervangen product?

     
 • Een gerepareerd of vervangen product dat je ontvangt naar aanleiding van een succesvolle claim onder de garantie heeft dezelfde garantieperiode als het originele product en behoud de originele garantieperiode - deze is te allen tijde 5 jaar vanaf het moment van levering van het originele product. Bijvoorbeeld - wanneer je een gerepareerd of nieuw product ontvangt van dezelfde stijl en prijsklasse als het originele product dan is de garantieperiode van het gerepareerde of nieuwe product vanaf het begin van het originele product.

Wat als ik een terugbetaling wil ontvangen?

     
 • De garantie geeft niet het recht tot een terugbetaling. De garantie dekt enkel het vervangen, repareren en upgraden van een product bij een succesvolle garantieclaim.

Door wie wordt de garantie uitgevoerd en waar moet het meubilair en eventueel ander bewijs voor de garantieclaim naartoe worden gestuurd?

   

De garantie wordt uitgevoerd door Eve Sleep PLC at 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

   

Neem contact op met onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl om een garantieclaim te starten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het afhandelen van een garantieclaim die op andere wijze bij ons binnenkomt.

   

Onze klantenservice zorgt voor het ophalen van het product op de gewenste locatie van de klant binnen het land waar de originele bestelling is geleverd.

2 jaar garantie eve Sleep textielproducten

Wij bieden je met plezier 2 jaar garantie aan op onze textielproducten aangezien deze voldoen aan de hoogste standaard voor huishoudelijk gebruik. We bieden deze garantie gratis aan naast de rechten die je hebt als consument vanuit de wet.

Onze 2 jaar garantie is van toepassing onder de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt defecten in het materiaal en de afwerking van de eve textielproducten die op normale huishoudelijke wijze zijn gebruikt. De garantie dekt ook het breken of loslaten van knoopsluitingen en druksluitingen.

Bewaar te allen tijde een kopie van de bestellingsbevestiging als bewijs van de aankoop. Deze is nodig om een garantieclaim in te dienen. Zonder bestellingsbevestiging behouden wij het recht om een garantieclaim te weigeren. Houd er rekening mee dat de garantie enkel van toepassing is voor de originele aankoper. De garantie is niet overdraagbaar bij het doorverkopen of weggeven van het textielproduct.

Wat valt er niet onder de garantie?

Wanneer het defect niet beschreven staat onder de ‘Wat valt er onder de garantie?’ categorie dan wordt het defect niet gedekt door de garantie. Onderstaand zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van wat er niet onder de garantie valt (wanneer het defect niet beschreven staat kan dit nog steeds buiten de garantie vallen):

     
 • Wanneer er bewijs is van misbruik, onjuist gebruik of ander gebruik dan huishoudelijk gebruik.
 •    
 • Wanneer het product in onhygiënische staat is (bijvoorbeeld vlekken of schade door huisdieren). Wij behouden het recht om het retour nemen of vernietigen van een onhygiënisch product te weigeren.
 •    
 • Wanneer je een set hebt gekocht wordt enkel het defecte product gedekt door de garantie.
 •    
 • Prijsverschil in het product op een later tijdstip.
 •    
 • Wanneer het product niet juist is onderhouden aan de hand van de onderhoudsinstructies/
 •    
 • Schimmel, vuil of stank die ontstaat door het slecht onderhouden van het product.. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de FAQ’s.
 •    
 • Iedere normale slijtage van de materialen.
 •    
 • Comfort voorkeur.
 •    
 • Wij behouden het recht om het retour nemen of vernietigen van een onhygiënisch product te weigeren.
 •    
 • Alle claims die worden ingediend voor iemand anders dan de originele aankoper.
 •    
 • Alle  textielproducten (of deze wel of niet gefabriceerd zijn door eve) die zijn verkocht door een wederverkoper die niet is geautoriseerd door eve sleep tijdens de tijd van de aankoop.
 •    
 • Alle textielproducten die worden verkocht als “voorbehandeld”, “gereviseerd”, “gebruikt”, “geretourneerd ivm comfort”, “geretourneerd”, “niet gebruikt” of met andere bewoording dat aangeeft dat de textielproducten niet nieuw zijn.
 •    
 • Iedere claim die wordt ingediend op andere wijze dan via de klantenservice van eve op het e-mailadres hallo@sleepeve.nl.
 •    
 • Iedere claim die wordt ingediend waarbij niet het correcte proces wordt gevolgd dat hieronder in beschreven.

Wanneer start de garantieperiode?

De garantie gaat van start vanaf het moment dat je het textielproduct ontvangt en is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf deze datum.

Wat moet je doen wanneer je aanspraak wenst te maken op de garantie?

Wanneer je denkt dat een defect onder de garantie valt dan kun je hierover contact opnemen met de klantenservice, zij ondernemen vervolgens de volgende stappen:

     
 • Wij vragen je een kopie van de bestellingsbevestiging toe te sturen als bewijs van de aankoop.
 •    
 • Wij vragen je om een omschrijving en bewijs van het defect waarvan je denkt dat dit onder de garantie valt.
 •    
 • Wij vragen je om foto´s te voorzien van het volledige product en alle zichtbare mankementen. Het niet toesturen van foto´s van het defect kan leiden tot vertraging of het niet vervangen van het product.

Afhankelijk van het bewijs van het defect wordt door onze klantenservice vastgesteld of eve de kosten voor het retourneren en gerelateerde tests (dit kan het op locatie van een monteur sturen inhouden) op zich neemt. Wanneer eve de kosten niet dekt en je deze zelf op je neemt dan worden alle redelijke kosten door eve teruggestort bij een geldige garantieclaim.

eve zorgt voor het retourneren en het uitsturen van een vervangend product.

Wat kun je van ons verwachten nadat we dit allemaal ontvangen?

Bewijs dat wij ontvangen omtrent een potentiële garantieclaim inclusief het textielproduct zelf in sommige gevallen wordt dubbel onderzocht en beoordeeld door eve. Wanneer het bewijs is ontvangen dat nodig is dan beslist eve aan de hand van het onderzoek en oordeel of de claim onder de garantie valt.

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim onder de garantie valt dan zorgen wij ervoor dat:

     
 • Reparatie op kosten van eve of het vervangen van het textielproduct met een zelfde of gelijkmatig model.
 •    
 • Het terugstorten van eventueel gemaakte kosten voor het retourneren van het textielproduct of tests die zijn uitgevoerd (wanneer hier voldoende bewijs van is)
 •    
 • Het retourneren van een gerepareerd of vervangen textielproduct richting de klant - houd er rekening mee dat textielproducten enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar het textielproduct oorspronkelijk is besteld.

Wanneer wordt vastgesteld dat de claim niet onder de garantie valt dan vragen wij vanuit eve of je het textielproduct retour wenst te ontvangen (op eigen kosten) of dat het textielproduct vernietigd dient te worden (op eigen kosten). Wanneer wij niet binnen 30 dagen een antwoord ontvangen dan wordt het textielproduct vernietigd (op onze kosten).

Wat als je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst het product te upgraden?

Wanneer je een geldige claim onder de garantie hebt en je wenst het product te vervangen met een duurder exemplaar dan kun je hiervoor contact opnemen met de klantenservice via hallo@sleepeve.nl. In dit geval dien je het verschil tussen het huidige defecte product en nieuwe product te betalen. Er wordt te allen tijde uitgegaan van de originele aankoopprijs en de prijs van het nieuwe product op het moment dat je deze wenst te vervangen.

Houd er rekening mee dat producten enkel verstuurd kunnen worden naar het land waar het product oorspronkelijk besteld is.

Welke garantie is van toepassing op een gerepareerd of vervangen product?

Een gerepareerd of vervangen product dat je ontvangt naar aanleiding van een succesvolle claim onder de garantie heeft dezelfde garantieperiode als het originele product en behoud de originele garantieperiode - deze is te allen tijde 2 jaar vanaf het moment van levering van het originele product. Bijvoorbeeld - wanneer je een gerepareerd of nieuw product ontvangt van dezelfde stijl en prijsklasse als het originele product dan is de garantieperiode van het gerepareerde of nieuwe product vanaf het begin van het originele product.

Wat als ik een terugbetaling wil ontvangen?

De garantie geeft niet het recht tot een terugbetaling. De garantie dekt enkel het vervangen, repareren en upgraden van een product bij een succesvolle garantieclaim.

Door wie wordt de garantie uitgevoerd en waar moet het textielproduct en eventueel ander bewijs voor de garantieclaim naartoe worden gestuurd?

De garantie wordt uitgevoerd door: Eve Sleep PLC at 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

Veilig bestellen

Gemakkelijk aankopen

Snelle levering