Eve Sleep 10 jaar garantie op de matras

Wij bieden je met plezier 10 jaar garantie aan op onze matras aangezien deze voldoet aan de hoogste standaarden voor huishoudelijk gebruik.

Deze garantie wordt door ons aangeboden bovenop de rechten die je als consument krijgt van de wet. Onze 10 jaar durende garantie is geldig onder de volgende voorwaarden.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie is geldig voor alle afwijkingen in de materialen en in de afwerking van de volgende onderdelen van de eve matras die zich voortdoen tijdens huishoudelijk gebruik:

 • Slijtage waardoor de matras een zichtbare inkeping of verzakking vertoont groter dan 2.5 cm zolang de inkeping of verzakking niet veroorzaakt werd door het gebruik van een ongeschikte of slecht ondersteunende ondergrond.
 • Elke fysieke afwijking in de matras waardoor het schuim scheurt of barst mits de matras enkel voor huishoudelijk gebruik is aangewend en niet incorrect is gebruikt.
 • Elke productiefout in de rits of in de stof van de matrashoes. Zoals hieronder vermeld zullen wij in dit geval enkel de hoes en niet de hele matras vervangen.

Zorg dat je een kopie van jouw order bevestiging houdt (digitaal of uitgeprint). Deze heb je namelijk nodig wanneer je een claim op je garantie wilt maken. Houd alsjeblieft ook rekening mee, dat deze garantie alleen geldig is voor de persoon die oorspronkelijk de boeking heeft gemaakt.

Wat valt er niet onder de garantie?

Alles wat niet in één van de hierboven vermelde categorieën van de “Wat valt er onder de garantie?” past, valt niet onder onze garantie.

We geven hieronder een aantal voorbeelden van wat niet onder de garantie valt ( alhoewel deze lijst niet exhaustief is en er dus andere zaken zijn die ook niet onder de garantie vallen):

 • Een normale verhoging in de zachtheid van het schuim zonder afbreuk te doen aan de druk-verlichtende eigenschappen van de matras. Dit omvat een verzakking van minder dan 2.5 cm, wat als een natuurlijke verzakking wordt beschouwd.
 • Voorkeur voor een bepaald type van comfort.
 • Abnormaal gebruik van de matras.
 • Gebruik ander dan huishoudelijk gebruik.
 • Gevallen waar de matras in manieren gebruikt is die niet overeenkomen met de richtlijnen op onze FAQ pagina.
 • Fysiek misbruik van de matras dat gebreken veroorzaakt zoals brandplekken, insnijdingen, scheuren, vochtplekken of vlekken.
 • Gevallen waar de matras voor lange perioden in extreem koude ruimtes gestaan heeft. Dit kan namelijk het schuim beschadigen.
 • Schimmel, vuil en/of nare geur als resultaat van slechte hygiëne/onderhoud. Voor meer informatie hierover, kijk op onze FAQ pagina.
 • Vervanging van de matras door een gebrekkige matrashoes (als je bijvoorbeeld een matras koopt en alleen de matrashoes fouten vertoont, dan is het mogelijk dat we enkel de hoes zullen vervangen en niet de hele matras).
 • Elke matras (of hij nu door eve gemaakt is of niet) verkocht door een reseller die geen bevoegde reseller is van eve Sleep.
 • Matrassen die niet binnen een maand na levering zijn geopend.
 • Elke matras die wordt verkocht als "gebruikt", "teruggestuurd", "voormalig eigendom van iemand anders", "hernieuwd", "vernieuwd", of enige andere bewoording die erop kan duiden dat de matras niet "nieuw" of "beste kwaliteit" of eerder gekocht of gebruikt is door iemand anders.
 • Garantie claims die niet zijn gemaakt door het contacteren van onze klantenservice op hallo@sleepeve.nl.
 • Garantie claims die niet zijn gemaakt op een manier dat overeenkomt met de instructies onder 'Wat je moet doen als je aanspraak wilt maken op je garantie?' op deze pagina.

Wanneer start de garantie?

De garantie start op de datum van levering en duurt 10 jaar vanaf die datum.

Wat je moet doen als je aanspraak wilt maken op je garantie?

Als je denkt dat er een gebrek is dat onder de garantie valt, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zullen:

 • je vragen om een kopie van je order bevestiging als bewijs door te sturen.
 • je vragen om een beschrijving en enig bewijs van het gebrek waarvan je denkt dat het onder de garantie valt.
 • je vragen of je foto's van het defect kunt opsturen. Zonder deze foto's kunnen er geen verdere acties ondernomen worden.

Afhankelijk van het bewijs dat we ontvangen zal onze klantenservice en ons product team beslissen of eve de kosten zal dragen van de retour en van enkele testen die eventueel gemaakt moeten worden (dit zou ook eventueel een visite van een monteur kunnen bevatten. Stel dat eve deze kosten niet betaalt, en jouw claim op de garantie toch geldig blijkt te zijn, dan zullen wij jou natuurlijk het geld terugstorten (zolang als er voldoende bewijs voor deze kosten is doorgestuurd).

Wij zullen dan de pickup van de defecte matras of de levering van de nieuwe matras cover organiseren.

Wat kan je van ons verwachten wanneer we dit alles ontvangen van jou?

Als we de hierboven vermelde informatie en matras ontvangen, dan zullen we de matras zorgvuldig inspecteren. We zullen naar ons eigen redelijk oordeel beslissen of het onder de garantie valt.

Als het onder de garantie valt, zullen we

 • (naar ons eigen oordeel) de matras herstellen of de matras vervangen door eenzelfde of vergelijkbare matras (op onze kosten);
 • de kosten van de herstellingen, reserve onderdelen, werkuren, verzending, port, levering betalen (zolang er voldoende bewijs voor deze kosten is doorgestuurd) en
 • de herstelde of vervang matras terug naar je verzenden (op onze kosten) - we kunnen alleen leveren aan hetzelfde land van de originele leveradres.
 • Als wij beslissen dat het niet onder de garantie valt, dan zullen we je de optie bieden om ofwel de matras te laten terugzenden naar jou (op jouw kosten), ofwel om te matras te laten wegdoen door ons. (op onze kosten).

  Wat als je een geldige claim hebt die onder de garantie valt en je wenst de matras te vervangen met een beter matras?

  Als de claim voor de matras onder de garantie valt en je deze wenst te vervangen door een beter eve matras, stuur dan een email naar hallo@sleepeve.nl. Je zal gevraagd worden het verschil te betalen tussen de aankoopprijs van je initiële matras en de prijs van de betere matras. We kunnen alleen leveren aan hetzelfde land van de originele leveradres.

  Welke garantie is van toepassing op een vervangen matras of een betere matras?

  Een vervangen of herstelde matras die geen betere matras is, valt onder dezelfde garantie als de originele matras. Bijvoorbeeld, als je een vervangen of herstelde matras ontvangt die dezelfde grootte en prijs heeft als de originele matras, dan geldt de garantieperiode van deze vervangen of herstelde matras vanaf de leveringsdatum van de originele matras.

  Als je echter een betere matras koopt, dan krijg je een nieuwe garantie en deze garantie geldt vanaf de leveringsdatum van deze nieuwe, betere matras.

  Wat als ik alleen een terugbetaling wil?

  Deze garantie geeft je niet het recht om een terugbetaling te krijgen. De garantie geldt alleen voor vervangingen, reparaties en upgrades op succesvolle garantieclaims.

  Wie is verantwoordelijk voor deze garantie en waar moet je de matras en andere documenten of items naar toe sturen die nodig zijn om recht te hebben op de garantie?

  De verantwoordelijke voor de garantie is:

  Eve Sleep PLC at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Contacteer onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl om je garantieclaim te starten. Dit is de enige manier om een geldige garantieclaim te starten.

3 jaar garantie eve matras topper

Bij eve zijn we er trots op dat we 3 jaar garantie bieden op onze topper doordat deze aan de hoogste standaard voldoet voor huishoudelijk gebruik. We bieden deze garantie gratis aan naast de wettelijke rechten.

Onze 3 jaar garantie op de topper wordt beheerd en is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan.

Dus… Wat wordt er gedekt door de garantie?

  De garantie dekt defecten in de materialen en de afwerking van de eve matras topper wanneer deze op normale huishoudelijke wijze is gebruikt.

  • Slijtage of een verzakking van meer dan 2 cm die niet is veroorzaakt door ongepast gebruik of een niet ondersteunende ondergrond.
  • Iedere fysieke fout in de topper die ervoor zorgt dat het schuim materiaal scheurt of breekt mits de topper op juiste huishoudelijke wijze is gebruikt.
  • Op het gebied van de cover, alle fouten in de afwerking van de rits, de stof of de cover in zijn geheel. Houd er rekening mee dat hierbij enkel de cover zal worden verwisseld.

  Zorg ervoor dat je te allen tijde in het bezit bent van een kopie van het aankoopbewijs. Dit document is noodzakelijk om een claim in te dienen. Zonder aankoopbewijs behoudt eve het recht om de claim af te wijzen onder de garantievoorwaarden. Houd er ook rekening mee dat de garantie enkel van toepassing is op de originele aankoop. Wanneer de topper wordt doorverkocht komt het recht op de garantie te vervallen.

En… Wat valt er niet onder de garantie?

Wanneer niet benoemd in het ‘Dus… Wat er gedekt door de garantie?’ gedeelte dan valt het defect niet onder de garantie. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd van wat er niet onder de garantie valt. Houdt er rekening mee dat iets dat niet benoemd wordt ook buiten de garantie kan vallen:

 • Een normale verhoging in de zachtheid van het schuim zonder afbreuk te doen aan de druk-verlichtende eigenschappen van de matras. Dit omvat een verzakking van minder dan 2 cm, wat als een natuurlijke verzakking wordt beschouwd.
 • Een normale verhoging in de zachtheid en verzinking van de materialen en alle normale slijtage.
 • Preferentie van andere materialen.
 • Abnormaal gebruik van de topper.
 • Ander gebruik dan normaal huishoudelijk gebruik.
 • Fysiek misbruik van de matrastopper dat schade veroorzaakt zoals verbranding, sneden, scheuren, vloeistof schade of vlekken.
 • Blootstelling aan hoge of lage temperaturen voor langere tijd dat ervoor zorgt dat het materiaal scheurt of permanent misvormt.
 • Schimmel, vuil, vlekken en vieze geuren die worden veroorzaakt door het slecht onderhouden van het product.
 • Alle claims die worden gemaakt door een andere persoon dan de originele aankoper.
 • Alle toppers (Of deze nou wel of niet door eve zijn geproduceerd) die zijn verkocht door een reseller die niet geautoriseerd is door eve om de producten te verkopen ten tijde van de aankoop.
 • Alle toppers die worden verkocht als “refurbished”, “gebruikt”, “geretourneerd”, “in het bezit geweest van” en andere gelijke situaties die aangeven dat de topper niet als “nieuw” of “eerste kwaliteit” is verkocht.
 • Alle claims op de garantie die niet worden gemaakt via contact met de klantenservice via hallo@sleepeve.nl.
 • Alle claims op de garantie die niet het proces volgen dat wordt beschreven in het “Wat moet je doen wanneer je denkt dat de claim onder de garantie valt?”.

Wanneer gaat mijn garantie van start?

De garantie gaat van start vanaf het moment dat je de topper ontvangt en is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf deze datum.

Wat moet je doen wanneer je denkt dat de claim onder de garantie valt?

Wanneer je denkt dat er een defect is ontstaan dat onder de garantie valt dan dien je contact op te nemen met onze klantenservice waarop zij vervolgens de volgende informatie nodig hebben:

 • Er wordt gevraagd om een kopie van de bestellingsbevestiging toe te sturen als bewijs van de aankoop.
 • Er wordt gevraagd om een beschrijving en bewijs van het defect waarvan je denkt dat dit onder de garantie valt.
 • Er wordt vereist dat je foto’s van het volledige slaapoppervlak van de topper voorziet met daarop de defecten en/ of zichtbare fouten. Wanneer foto’s niet worden voorzien dan zorgt dit voor vertraging van het proces of kan ervoor zorgen dat de matrastopper niet wordt omgeruild.

Aan de hand van het bewijs dat is toegestuurd bepaalt het klantenservice team of eve de kosten voor het retour sturen en eventuele aanvullende testen op zich neemt. Wanneer eve de kosten niet dekt en je deze zelf op je neemt dan wordt bij een succesvolle claim de gemaakte kosten door eve vergoed. (Er dient hierbij wel voldoende bewijs van het testen te worden aangetoond).

Vervolgens zorgt eve voor een afspraak zodat de defecte matras topper wordt opgehaald. In het geval dat de topper omgeruild wordt voor een nieuwe topper dan zorgt eve ook voor de aflevering.

Wat doen wij nadat we dit allemaal hebben ontvangen?

Al het bewijs dat we ontvangen omtrent een potentiële garantieclaim, waaronder de topper zelf in sommige gevallen wordt geanalyseerd en onderzocht door eve. Wanneer we het bewijs hebben ontvangen om dit te doen dan wordt naar onze eigen redelijke discretie bepaald of de claim onder de garantie valt.

Wanneer is vastgesteld dat de claim onder de garantie valt dan worden de volgende stappen ondernomen:

 • (Aan de hand van onze eigen redelijk discretie) ruilen we de topper om voor een zelfde exemplaar, dit wordt op onze kosten gedaan.
 • We vergoeden alle redelijke kosten voor het retour sturen en eventuele testen die je zelf hebt laten uitvoeren. (Dit is enkel van toepassing wanneer de testen voorzien van voldoende bewijs en de gemaakte kosten hiervoor).
 • We verzenden de vervangende topper op onze kosten naar je toe - Houd er rekening mee dat de topper enkel verzonden kan worden naar het land waar deze oorspronkelijk naartoe is verstuurd ten tijde van het bestellen.

Wanneer de claim onder de garantie valt en je wenst de topper te vervangen door een eve matras dan kun je hiervoor contact opnemen met hallo@sleepeve.nl. Je dient dan het verschil in de prijs van de topper en de matras te betalen om een matras te ontvangen. Houd er rekening mee dat het om de prijs gaat die geldt ten tijde van de aanvraag van de upgrade. De levering van de upgrade van een matras kan enkel plaatsvinden richting het land waar de originele bestelling naartoe is verzonden.

Wanneer er wordt vastgesteld dat de claim niet onder de garantie valt dan zullen we vragen of je de topper terug gestuurd wilt hebben op eigen kosten. Laat je niet binnen 30 dagen weten of je de topper terug wenst te hebben dan zal eve de topper discreet opruimen.

Welke garantie is van toepassing op de vervangende of gerepareerde topper en op de upgrade naar een matras?

Een vervangende topper die je ontvangt naar aanleiding van een succesvolle claim behoudt de garantieperiode van de originele bestelling. Dit blijft dus 3 jaar vanaf de afleverdatum van de originele topper.

Wanneer je kiest voor een upgrade naar een matras dan gaat de garantieperiode voor de matras in op het moment dat je deze ontvangt

Door wie wordt de garantie uitgevoerd en waar moet de matras topper en eventueel ander bewijs voor de garantieclaim naartoe worden gestuurd?

De garantie wordt uitgevoerd door:

Eve Sleep PLC at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl omtrent een garantieclaim. Eve is niet verantwoordelijk voor garantieclaims die op andere wijze binnenkomen. De klantenservice verzorgt het ophalen en afleveren van de benodigde producten.

Eve Sleep 3 jaar garantie op het kussen

Wij bieden je met plezier 3 jaar garantie aan op ons kussen aangezien het voldoet aan de hoogste standaarden voor huishoudelijk gebruik.

Deze garantie wordt je door ons aangeboden bovenop de rechten die je als consument krijgt van de wet. Onze 3 jaar durende garantie is geldig onder de volgende voorwaarden.

Wat valt er onder de garantie?

  Deze garantie is geldig voor alle afwijkingen veroorzaakt door gebrekkige materialen of gebrekkige afwerking, onderworpen aan de beperkingen beschreven in deze garantie.

Wat valt er niet onder de garantie?

Onze garantie op het kussen geldt niet in de volgende gevallen:

 • Voorkeur voor een bepaald type van comfort. Een normale verhoging in de zachtheid van de materialen of normale slijtage.
 • Fysiek misbruik of beschadiging van de structuur en/of het hoesmateriaal waaronder, maar niet beperkt tot brandplekken, insnijdingen, scheuren, vochtplekken of vlekken gegeven dat het defect veroorzaakt is door zulk misbruik.
 • Elke kussen (of het nu door Eve gemaakt is of niet) verkocht door een reseller die geen bevoegde reseller is van Eve Sleep.
 • In geval van een defect, zal de enige verplichting van eve sleep en jouw enige oplossing onder deze gelimiteerde garantie zijn, dat we je een hersteld of vervang kussen of kussenhoes bezorgen , naar Eve Sleep’s keuze, gegeven dat je alle nodige verplichtingen, hieronder vermeld, nakomt.
  • Wanneer start de garantie?

   De garantie start op de datum van levering en duurt 3 jaar vanaf die datum.

   Wat moet je doen als je denkt aanspraak te maken te maken op de garantie?

   Als je denkt dat er een gebrek is dat onder de garantie valt, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zullen:

   • je vragen om een beschrijving en enig bewijs van het gebrek waarvan je denkt dat het onder de garantie valt;
   • de retour van je kussen regelen;
   • beslissen of eve de verzendingskosten, vereist om je kussen te retourneren, zal betalen, afhankelijk van de geldigheid van je claim.

   Wat kan je van ons verwachten wanneer we alles ontvangen van jou?

   Als we de hierboven vermelde informatie en het kussen ontvangen, dan zullen we het kussen zorgvuldig inspecteren. We zullen naar ons eigen redelijk oordeel beslissen of het onder de garantie valt.

   Als het onder de garantie valt, zullen we:

  • (naar ons eigen oordeel) het kussen herstellen of het kussen vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar kussen;
  • de kosten van de herstellingen, reserve onderdelen, werkuren, verzending, port, levering betalen en
  • het herstelde of vervangen kussen terug naar je verzenden.

  Als het niet onder de garantie valt, dan zullen we je de optie bieden om ofwel het kussen te laten terugzenden naar jou, ofwel om het kussen te laten wegdoen door ons. (beiden op jouw kosten).

  Wat als je een geldige claim hebt die onder de garantie valt en je een beter kussen wilt?

  Als je kussen onder de garantie valt en je wilt het vervangen door een duurder kussen, stuur dan een email naar hallo@sleepeve.nl. Je zal gevraagd worden het verschil te betalen tussen de aankoopprijs van je initiële kussen en de prijs van het beter kussen.

  Welke garantie is van toepassing op een vervangen of een beter kussen?

  Een vervangen of hersteld kussen dat geen beter kussen is, valt onder dezelfde garantie als het originele kussen. Bijvoorbeeld, als je een vervangen of hersteld kussen ontvangt dat hetzelfde formaat en prijs heeft als het originele kussen, dan geldt de garantieperiode van dit vervangen of herstelde kussen vanaf de leveringsdatum van het originele kussen.

  Als je echter een beter kussen koopt, dan krijg je een nieuwe gelimiteerde garantie en deze garantie geldt vanaf de leveringsdatum van dit nieuwe, betere kussen.

  Wie is verantwoordelijk voor deze garantie en waar moet je de matras en andere documenten of items naar toe sturen die nodig zijn om recht te hebben op de garantie?

  De verantwoordelijke voor de garantie is:

  Eve Sleep Public Limited at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Contacteer onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl om je garantieclaim te starten. Dit is de enige manier om een geldige garantieclaim te starten.

Eve Sleep 3 jaar garantie op de matrasbeschermer

Wij bieden je met plezier 3 jaar garantie aan op onze matrasbeschermer aangezien deze voldoet aan de hoogste standaarden voor huishoudelijk gebruik.

Deze garantie wordt je door ons aangeboden bovenop de rechten die je als consument krijgt van de wet. Onze 3 jaar durende garantie is geldig onder de volgende voorwaarden.

Wat valt er onder de garantie?

  Deze garantie is geldig voor alle afwijkingen veroorzaakt door gebrekkige materialen of gebrekkige afwerking, onderworpen aan de beperkingen beschreven in deze garantie.

Wat valt er niet onder de garantie?

Onze garantie op de matrasbeschermer geldt niet in de volgende gevallen:

 • Voorkeur voor een bepaald type van comfort. Een normale verhoging in de zachtheid van de materialen of normale slijtage.
 • Fysiek misbruik of beschadiging van de structuur en/of het hoesmateriaal waaronder, maar niet beperkt tot brandplekken, insnijdingen, scheuren, vochtplekken of vlekken gegeven dat het defect veroorzaakt is door zulk misbruik.
 • Elke matrasbeschermer (of die nu door Eve Sleep gemaakt is of niet) verkocht door een reseller die geen bevoegde reseller is van Eve Sleep.
 • In geval van een defect, zal de enige verplichting van eve sleep en jouw enige oplossing onder deze gelimiteerde garantie zijn, dat we je een herstelde of vervang matrasbeschermer bezorgen , naar Eve Sleep’s keuze, gegeven dat je alle nodige verplichtingen, hieronder vermeld, nakomt.
  • Wanneer start de garantie?

   De garantie start op de datum van levering van de matrasbeschermer en duurt 3 jaar vanaf die datum.

   Wat moet je doen als je denkt aanspraak te maken te maken op de garantie?

   Als je denkt dat er een gebrek is dat onder de garantie valt, dan kan je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zullen:

   • je vragen om een beschrijving en enig bewijs van het gebrek waarvan je denkt dat het onder de garantie valt;
   • de retour van je matrasbeschermer regelen;
   • beslissen of eve de verzendingskosten, vereist om je matrasbeschermer te retourneren, zal betalen, afhankelijk van de geldigheid van je claim.

   Wat kan je van ons verwachten wanneer we alles ontvangen van jou?

   Als we de hierboven vermelde informatie en de matrasbeschermer ontvangen, dan zullen we deze matrasbeschermer zorgvuldig inspecteren. We zullen naar ons eigen redelijk oordeel beslissen of het onder de garantie valt.

   Als het onder de garantie valt, zullen we:

  • (naar ons eigen oordeel) de matrasbeschermer herstellen of vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar matrasbeschermer ;
  • de kosten van de herstellingen, reserve onderdelen, werkuren, verzending, port, levering betalen en
  • de herstelde of vervangen de matrasbeschermer terug naar je verzenden.

  Als het niet onder de garantie valt, dan zullen we je de optie bieden om ofwel de matrasbeschermer te laten terugzenden naar jou, ofwel om de matrasbeschermer te laten wegdoen door ons. (beiden op jouw kosten).

  Wat als je een geldige claim hebt die onder de garantie valt en je een betere matrasbeschermer wilt?

  Als je matrasbeschermer onder de garantie valt en je wilt hem vervangen door een duurdere matrasbeschermer , stuur dan een email naar hallo@sleepeve.nl. Je zal gevraagd worden het verschil te betalen tussen de aankoopprijs van je initiële matrasbeschermer en de prijs van de betere matrasbeschermer.

  Welke garantie is van toepassing op een vervangen matras of een betere matras?

  Een vervangen of herstelde matrasbeschermer die geen betere matrasbeschermer is, valt onder dezelfde garantie als de originele matrasbeschermer. Bijvoorbeeld, als je een vervangen of herstelde matrasbeschermer ontvangt die hetzelfde formaat en prijs heeft als de originele matrasbeschermer , dan geldt de garantieperiode van deze vervangen of herstelde matrasbeschermer vanaf de leveringsdatum van de originele matrasbeschermer.

  Als je echter een betere matrasbeschermer koopt, dan krijg je een nieuwe gelimiteerde garantie en deze garantie geldt vanaf de leveringsdatum van deze nieuwe, betere matrasbeschermer.

  Wie is verantwoordelijk voor deze garantie en waar moet je de matrasbeschermer en andere documenten of items naar toe sturen die nodig zijn om recht te hebben op de garantie?

  De verantwoordelijke voor de garantie is:

  Eve Sleep PLC at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Contacteer onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl om je garantieclaim te starten. Dit is de enige manier om een geldige garantieclaim te starten.

3 jaar garantie eve linnen beddengoed

Bij eve zijn we er trots op dat we 3 jaar garantie bieden op ons linnen beddengoed doordat dit aan de hoogste standaard voldoet voor huishoudelijk gebruik. We bieden deze garantie gratis aan naast de wettelijke rechten.

Onze 3 jaar garantie op het beddengoed wordt beheerd en is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan.

Dus… Wat wordt er gedekt door de garantie?

  • De garantie dekt defecten in de materialen en de afwerking van het eve beddengoed dat op normale huishoudelijke wijze is gebruikt.
  • Zorg ervoor dat je te allen tijde in het bezit bent van een kopie van het aankoopbewijs. Dit document is noodzakelijk om een claim in te dienen. Zonder aankoopbewijs behoudt eve het recht om de claim af te wijzen onder de garantievoorwaarden. Houd er ook rekening mee dat de garantie enkel van toepassing is op de originele aankoop. Wanneer het beddengoed wordt doorverkocht komt het recht op de garantie te vervallen.

En… Wat valt niet onder de garantie?

Wanneer niet benoemd in het ‘Dus… Wat er gedekt door de garantie?’ gedeelte dan valt het defect niet onder de garantie.
Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd van wat er niet onder de garantie valt. Houdt er rekening mee dat iets dat niet benoemd wordt ook buiten de garantie kan vallen:

 • Normale slijtage van de materialen.
 • Preferentie van andere materialen.
 • Abnormaal gebruik van het bedlinnen.
 • Ander gebruik dan normaal huishoudelijk gebruik.
 • Fysiek misbruik van het beddengoed dat schade veroorzaakt zoals verbranding, sneden, scheuren, vloeistof schade of vlekken.
 • Blootstelling aan hoge temperaturen voor langere tijd dat ervoor zorgt dat het materiaal scheurt of permanent misvormt. Het linnen dient op 40 graden gewassen te worden en kan op lage temperatuur in de droogmachine.
 • Schimmel, vuil, vlekken en vieze geuren die worden veroorzaakt door het slecht onderhouden van het product.
 • Alle claims die worden gemaakt door een andere persoon dan de originele aankoper.
 • Al het beddengoed (Of dit nou wel of niet door eve is geproduceerd) dat is verkocht door een reseller die niet geautoriseerd is door eve om de producten te verkopen ten tijde van de aankoop.
 • Al het beddengoed dat wordt verkocht als “refurbished”, “gebruikt”, “geretourneerd”, “in het bezit geweest van” en andere gelijke situaties die aangeven dat het beddengoed niet als “nieuw” of “eerste kwaliteit” is verkocht.
 • Alle claims op de garantie die niet worden gemaakt via contact met de klantenservice via hallo@sleepeve.nl.
 • Alle claims op de garantie die niet het proces volgen dat wordt beschreven in het “Wat moet je doen wanneer je denkt dat de claim onder de garantie valt?”

Wanneer gaat mijn garantie van start?

De garantie gaat van start vanaf het moment dat je het beddengoed ontvangt en is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf deze datum.

Wat moet je doen wanneer je denkt dat de claim onder de garantie valt?

Wanneer je denkt dat er een defect is ontstaan dat onder de garantie valt dan dien je contact op te nemen met onze klantenservice waarop zij vervolgens de volgende informatie nodig hebben:

 • Er wordt gevraagd om een kopie van de bestellingsbevestiging toe te sturen als bewijs van de aankoop.
 • Er wordt gevraagd om een beschrijving en bewijs van het defect waarvan je denkt dat dit onder de garantie valt.
 • Er wordt vereist dat je foto’s van het volledige slaapoppervlak van het beddengoed voorziet met daarop de defecten en/ of zichtbare fouten. Wanneer foto’s niet worden voorzien dan zorgt dit voor vertraging van het proces of kan ervoor zorgen dat het beddengoed niet wordt omgeruild.

Aan de hand van het bewijs dat is toegestuurd bepaalt het klantenservice team of eve de kosten voor het retour sturen en eventuele aanvullende testen op zich neemt. Wanneer eve de kosten niet dekt en je deze zelf op je neemt dan wordt bij een succesvolle claim de gemaakte kosten door eve vergoed. (Er dient hierbij wel voldoende bewijs van het testen te worden aangetoond).

Vervolgens zorgt eve voor een afspraak zodat het defecte beddengoed wordt opgehaald. In het geval dat het beddengoed omgeruild wordt voor een nieuwe set dan zorgt eve ook voor de aflevering.

Wat doen wij nadat we dit allemaal hebben ontvangen?

Al het bewijs dat we ontvangen omtrent een potentiële garantieclaim, waaronder het beddengoed zelf in sommige gevallen wordt geanalyseerd en onderzocht door eve. Wanneer we het bewijs hebben ontvangen om dit te doen dan wordt naar onze eigen redelijke discretie bepaald of de claim onder de garantie valt.

Wanneer is vastgesteld dat de claim onder de garantie valt dan worden de volgende stappen ondernomen:

 • (Aan de hand van onze eigen redelijk discretie) ruilen we het beddengoed om voor een zelfde exemplaar of een vergelijkbare set, dit wordt op onze kosten gedaan.
 • We vergoeden alle redelijke kosten voor het retour sturen en eventuele testen die je zelf hebt laten uitvoeren. (Dit is enkel van toepassing wanneer de testen voorzien van voldoende bewijs en de gemaakte kosten hiervoor).
 • We verzenden het vervangende beddengoed op onze kosten naar je toe - Houd er rekening mee dat het beddengoed enkel verzonden kan worden naar het land waar dit oorspronkelijk naartoe is verstuurd ten tijde van het bestellen.

Wanneer er wordt vastgesteld dat de claim niet onder de garantie valt dan zullen we vragen of je het beddengoed terug gestuurd wilt hebben op eigen kosten. Laat je niet binnen 30 dagen weten of je het beddengoed terug wenst te hebben dan zal eve het beddengoed discreet opruimen.

Welke garantie is van toepassing op een gerepareerde of vervangende beddengoed set?

Vervangend beddengoed dat je ontvangt naar aanleiding van een succesvolle claim behoudt de garantieperiode van de originele bestelling. Dit blijft dus 3 jaar vanaf de afleverdatum van het originele beddengoed.

Wat als ik mijn geld terug wil?

De garantie geeft niet het recht om het geld terug te ontvangen. Binnen de garantie is het enkel mogelijk om vervangend bedlinnen te ontvangen bij een succesvolle claim.

Door wie wordt de garantie uitgevoerd en waar moet het beddengoed en eventueel ander bewijs voor de garantieclaim naartoe worden gestuurd?

De garantie wordt uitgevoerd door:

eve Sleep plc, North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice via hallo@sleepeve.nl omtrent een garantieclaim. eve is niet verantwoordelijk voor garantieclaims die op andere wijze binnenkomen. De klantenservice verzorgt het ophalen en afleveren van de benodigde producten.